Svatý Antonín z Padovy

Narodil se roku 1195 v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků a po dokončení studií nastoupil kněžskou dráhu.

V roce 1220 se stal františkánem a přijal jméno Antonín. Jeho snem bylo hlásat evangelium v Africe, bouře však zahnala jeho loď ke břehům Sicílie, kde se setkal se sv. Františkem z Assisi, který ho hluboce ovlivnil. Antonín se stal oblíbeným kazatelem. V severní Itálii kázal proti katharům, v jižní Francii proti albigenským, po návratu do Itálie proti lichvářům, zasazoval se o práva chudých.

Vypráví se, že jednou kázal na břehu Jaderského moře ve městě Rimini, ale lidé ho neposlouchali. Proto Antonín vyzval ryby, aby si alespoň ony vyslechly slovo Boží. Voda ztemněla ohromným množstvím ryb, které spěchaly ke břehu. Když lidé viděli zázrak, prosili svatého muže o odpuštění. Na jeho kázání pak přicházely tisíce lidí.

Zemřel mladý 13. června 1231 ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Do roka byl prohlášen za svatého, po třiceti letech nad jeho hrobem vyrostl chrám. Svatý Antonín bývá zpodobňován jako mladý mnich s Ježíškem v náručí a s lilií v ruce. Je znám jako ochránce poutníků a cestujících, pomocník v nouzi a při hledání ztracených věcí.