Modlitba ke sv. Antonínu Padánskému

 

Když v světě tolik hoře, když v duši smutek mám, můj svatý Antoníne, k tobě se utíkám. 
Ty vracíš, co kdo ztratil, ty vracíš srdci klid. Ty vracíš víru duši, ty umíš konejšit. 
Kdo ztratil svoje zdraví, navrať mu je zas. Kdo ztratil víru v Boha, ať nalezne její jas. 
Je málo lásky v lidu, že málo víry jen. Ó vrať mi ji zas v duši a budu spokojen.