Studánka u sv. Antonína Paduánského

Studánku nazývanou U AntoníčkaU svatého Antoníčka, nebo Antoníčkův pramen najdeme v údolí "U sv. Antoníčka", do něhož je přístup z Trtílkovy ulice v Divišově čtvrti. Jde o velmi oblíbený pramen v rekreačně využívané oblasti pod sídlištěm Lesná. Součástí studánky je v nedávné době renovovaná a vzorně udržovaná kaplička sv. Antoníčka. Obnovu kapličky a protipovodňové úpravy na toku inicioval Farní úřad Královo pole. 
V minulosti byly totiž velkým problémem přívalové vlny v místě kapličky, způsobené svedenými vodami ze dvou výše položených továren (sodovkárna, Kras). 

Před dávnými časy zde přebýval poustevník a voda zde pramenící měla pověst zázračné. Když v polovině 19.století Brno zachvátil mor, velká procesí lidu si zde vyprosila konec nemoci. Na počest této události zde byla postavena kaplička. V roce 1888 se u kapličky setkali členové českých spolků a z výtěžku výletu byla postavena první česká mateřská škola v Brně. Vždy v nejbližší neděli 13.6. se zde konají Antonínské poutě. 

Vodu využívají zejména místní zahrádkáři. Přestože je pramen velmi pěkně upraven, jedná se o mělkou podpovrchovou vodu potoka, který je překryt malou vrstvou písku. Veškeré znečištění (např. chataři si někdy u zahrádek umývají auto) je ve vodě obsaženo. Průtok kolísá v závislosti na srážkách nebo na tání sněhu. Např. po delším období sucha v říjnu 2000 pramen vyschl, ale v únoru r. 1998 měl vydatnost 12 l/min. Teplota během roku kolísá mezi 7 a 12,5 stupni Celsia. Pro nestálost průtoku není voda často ani čirá a nehodí se k pití. 

Historie

Kaple po přestavbě

Kaple v letech 1974

Studánka u sv. Antoníčka

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Foto: Adam Nehudek www.kafelanka.wz.cz

Osudy kapličky 

Vodu ze studánky postupně označila pověst za zázračnou, nemocní prý po prosbách na tomto svatém místě nabývali zdraví. Když v polovině 19. století trápil Brno mor, veliké procesí lidu si zde vyprosilo konec strašné nemoci. Na počest oné události byla z rozhodnutí místodržitele hraběte Lažanského roku 1849 u studánky postavena jednoduchá bílá kaplička. V létě roku 1888 se u kapličky setkali členové brněnských českých spolků, aby výtěžkem z výletu podpořili otevření první české mateřské školky v Brně-Králově Poli. Nynější kapli postavil roku 1924 stavitel Říha ze Židenic z masivního kamene, prostranství bylo rozšířeno, obklopeno nízkou balustrádou s kamennými sedátky a schodištěm k prameni. V minulých dobách zde o nedělích stávaly stánky s občerstvením a hrála hudba. Ženy se zde scházely k modlitbě každé úterý. V časech nesvobody po roce 1948 kaple chátrala. Větší oprava byla provedena v roce 1972, ale už v roce 1984 se v Lidové demokracii píše o „zchátralé kapli a znečištěném okolí studánky jako o němém svědectví zapomnění“.

 

Dočkala se lepších časů 

Po sametové revoluci prý objekt vypadal jako po zemětřesení. Záchranu kapličky inicioval P. Pavel Hověz, tehdejší duchovní správce královopolské farnosti. První poutní bohoslužby se konaly v letech 1993–1994 ještě u zdevastované kaple. Její oprava proběhla v roce 1995, předtím ale musela být vybudována nová kanalizace, protože celý areál ničily dešťové vody, svedené sem ze všech průmyslových staveb vybudovaných nad Lesnou. Na opravu kaple, přilehlých zdí a kamenných sedátek věnovali kromě stavební firmy mnoho hodin dobrovolné práce i farníci z Králova Pole a z Lesné. Od ledna 2005 poutní areál spadá pod nově vzniklou farnost Brno-Lesná, kterou shodou okolností jako farář spravuje opět P. Pavel Hověz. Kaple je celoročně udržovaná, ženy sem přinášejí čerstvé květiny, hoří zde i několik svíček – snad na památku vojáků z bitvy u Hradce Králové v roce 1866, kteří zemřeli na choleru v brněnském špitále a byli pohřbeni právě v těchto místech. Poblíž kaple sv. Antonína stával i památník nepřátel – pruských vojáků, ale v roce 1902 byly jejich ostatky převezeny na Ústřední hřbitov.

 

Mše v přírodě láká 

Důvodem k celkovému jarnímu úklidu kaple, studánky a přilehlého okolí jsou každoroční májové pobožnosti. Pořádají se o květnových nedělích v podvečer a předcházejí červnové slavnosti. Poutní bohoslužba se koná vždy v neděli nejbližší 13. červnu – svátku sv. Antonína. Bohoslužbu povedou bratři z konventu minoritů v Brně, kteří s sebou přivedou ctitele sv. Antonína ze svého kostela. Vzácná možnost slavení eucharistie v přírodě přitahuje rok od roku početnější společenství. Poutních mší se účastní několik stovek věřících z celého Brna. Hezké je, že přichází mnoho mladých rodin i s dětmi, často ještě v kočárku. Krásně opravený poutní areál je snadno dostupný, nachází se pouhých dvě stě metrů od autobusové zastávky Loosova. Příjemné prostředí pod korunami vysokých stromů láká k zastavení a k meditaci všechny kolemjdoucí, hlavně v horkých letních měsících. 

Zdroj: Jana Šilhavá