Proměna lesa mezi Lesnou a Soběšicemi

14.03.2014 10:26

Sousedé, přátelé,
jistě mnozí s vás podnikají vycházky směrem na Panskou líchu a na Soběšice. V poslední době se les (patřící v této lokalitě Mendelově univerzitě) začíná měnit. Jelikož se to nás, Divišáků, týká možná více, než je na první pohled vidět, přečtěte si následující pozvánku.
Díky všem za zájem a případnou účast.
(Za OS Obyvatel Divišovy čtvrti Libor Vyhnálek)

 

Vážení obyvatelé Lesné,

 

již jsme Vás informovali o kácení v lese za Lesnou - kolem cesty od bývalého Merita směrem Panská lícha a rozhledna (což mnozí z Vás viděli na vlastní oči).  Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze takřka 100 ha mezi Lesnou a Soběšicemi.

Jestliže ale s tímto nebudou obyvatelé souhlasit, Školní lesní podnik Křtiny, resp. Mendelova univerzita Brno jsou ochotni tyto své plány změnit. Ale k tomu je zapotřebí, aby tentokrát přišli opravdu všichni, kterým to vadí.

 

Pokud tedy chceme, aby byl nynější les za Lesnou jako les zachován, je nezbytně nutná Vaše účast na veřejném setkání

se zástupci Mendelovy univerzity Brno (vlastníka lesa)

a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (který v tomto lese hospodaří).  

 

Toto setkání proběhne

v úterý 25. 3. 2014 v 18h

ve velkém sále Klubovny (tzv. Drutis) na Okružní 21 (přes silnici naproti prodejny Albert).

 

V rámci diskuse se pokusíme dosáhnout zejména toho,

- aby péče o lesy v blízkosti Lesné v maximální možné míře respektovala jejich rekreační význam pro obyvatele (výběrová těžba místo holosečí, řádná údržba mladých porostů);

- aby byla podstatně zmenšena plocha, na níž má probíhat převod lesa na les nízký;

- a aby byla tato změna prováděna výhradně v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných rekreačních tras.

 

--------------------------------

 

Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná,o.s.    

lesnabrno@volny.cz

Mgr. Martin Maleček, předseda (604 416 222)

Mgr. Tomáš Kohoutek, člen výboru (603 967 129)