Čtěte: Aktuálně ke komunikacím v DČ

23.06.2015 15:54

Dne 24.6.2015

Dnes za přítomnosti BKOmu (2 lidi) + UMČ sever (1 člověk) + Divišky (Hollan, Telecký, Bína) jsme prošli ulice Divišova, Kalinova, Hlohova a Hvozdíkova. My jsme sdělili problém jak ho vidíme, oni nás trochu chtěli uzemnit a trochu být vstřícní, kromě človíčka z našeho úřadu, který nechtěl být vstřícný vůbec.  

Výsledek: Myslím, že jednání nezpůsobilo žádné škody pro Divišku ba naopak.

PB.

 

Dne 23.6.2015

 

Sousedé,
1. Žádám Vás tímto o Vaše stanovisko.
    Očekával jsem Vaši reakci na maily k tzv. Obnově komunikací v Divišce x výměna plynu, které jsem bez vašeho svolení zaštítil Diviškou a tudíž Vašimi jmény.
    Zaškrkněte, prosím, křížkem jednu z nabízených variant:
            1. Nesouhlasím
            2. Souhlasím
2. Na základě níže uvedeného včerejšího mailu řediteli BrKomu se mi teď ozval šéf techniků BrKOMu pan Smejkal. Navrhl setkání se zástupci Divišky - pochůzku Diviškou, na které máme sdělit naše návrhy k řešení obnovy povrchů, zejména Hlohové, Kalinové, Hvozdíkové.
Termín - 24.6. v 11.00 hod u mostu na návsi. Myslím, že věci víc prospěje, pokud za Divišku akce nevyzní jako sólo akce Bíny.
Diviško divoč.
PB.

Dne 23.6.2015 v 14:28

Ve výše uvedené věci Vám sdělujeme, že dne 24.6. v 11.00 hod se před mostem na návsi v Divišové čtvrti koná setkání zástupce BRKOm pana Smejkala a představitelů Občanského sdružení obyvatel Divišovy čtvrti.

Předmět jednání: pochůzka zúčastněných + sdělení požadavků zástupců obyvatel Divišovy čtvrti na způsob, rozsah a kvalitu Obnovy povrchů komunikací a chodníků po výměně plynu zástupci BRKOM, pokus o nalezení společného řešení. 
Vyzýváme pověřené osoby Úřadu městské části Brno sever k účasti na jednání.
Děkujeme
Za Občanské sdružení obyvatel Divišovy čtvrti

Lenka Grimová, Martin Hollan, Libor Vyhnálek, Pavel Bína (tel. 602724685)

 

Dne 22.6.2015 v 17:04

Vážený pane generální řediteli Borový,

V Divišově čtvrti byla zahájena další etapa výměny plynu. 
Jménem obyvatel Divišovy čtvrti jsme u Vaší firmy prostřednictvím paní Holasové a pana Smejkala požádali:
1. o ponechání stávající historické dlažby na ulicích Dřínová a Hvozdíková
2. o pomoc za účelem provedení kvalitní obnovy povrchů po výměně plynu, protože nyní je rozsah obnovy uvažován chybně, neboť vůbec neřeší odstranění stávajících podstatných chyb.
    Odpověď na bod č. 1 jsme prozatím nedostali. Paní Holasová si vyměnila vnitropodnikově info s panem Smejkalem a nás dala do kopie.
    Odpověď na bod č. 2 (viz níže od pana Smejkala) naši prosbu nereflektuje.

Pane generální řediteli,
prosíme Vás o pomoc ve výše uvedené záležitosti. 
Nerozumíme odpovědi pana Smejkala (viz níže), která nám sděluje, že po výměně plynu se má provést "údržba" komunikačních ploch. 
Jsme přesvědčeni, že nyní zamýšlená minimalistická obnova povrchů komunikací a chodníků po výměně plynu je špatné řešení, neboť dlouhodobě chybné parametry povrchů provedených nedokonale v akci "Z" kdysi dávno, zůstanou zakonzervovány na dlouhou dobu.
Nemyslíme si, že je v pořádku, aby např. ulice Kalinová, která je při deštích zaplavována vodou, protože vpusti jsou příliš vysoko, byla nynější akcí "obnovena", bez předchozí eliminace své nejpodstatnější chyby.

Děkujeme
    Za Občanské sdružení obyvatel Divišovy čtvrti
Lenka Grimová, Martin Hollan, Libor Vyhnálek, Pavel Bína (tel. 602724685)

 

Dne 22.6.2015 v 9:59 

Dobrý den,

v pátek jsme obdrželi Vaše podněty pro opravu komunikací v Divišově čtvrti.

Podle Vašeho návrhu (parkování, změna umístění UV) by se jednalo  o investici města, kterou v rámci údržby komunikačních ploch nejsme schopni realizovat.

V současné době navážeme  jednání se zhotovitelem  stavby plynu a budeme hledat  řešení údržby komunikací (obnovy povrchů), které by  v uvedené lokalitě mělo své opodstatnění.

Následně Vás o přijatých opatřeních budeme informovat.

S pozdravem

 

Ing. Martin Smejkal

vedoucí oddělení techniků na sektorech

středisko správy komunikací