Aktuálně (informace o budoucích záměrech buddhistického centra)

10.04.2014 08:00

Milí a vážení sousedé, Divišáci.
V rámci Občanského sdružení obyvatel Divišovy čtvrti se snažíme řešit některé aktuální problémy, které se u nás nebo v našem nejbližším okolí vyskytnou, abychom si v rámci možností náš společný životní prostor zvelebovali a chránili a žilo se nám zde co nejlépe. V posledních letech se do některých zásadnějších věcí (např. změna územního plánu města Brna a hrozba vybudování silnice do budoucího sídliště Sadová přes naši čtvrt) velmi pozitivně zapojili i naši „noví“ sousedé - buddhistické centrum Diamantové cesty. Svoji podporu poskytují i nyní u posledních událostí po vykácení části l esa a při snaze o omezení provozu po lesní cestě.
O všech aktivitách se vás, Divišáky, snažíme průběžně informovat na stránkách www.diviska.cz.
Jelikož nám byly ze strany buddhistů sděleny informace, které považujeme za nutné, aby byly veřejně známé všem, prezentujeme je na webových stránkách i společné nástěnce tímto otevřeným dopisem:


Vážení sousedé buddhisté,
navazujeme na naše přátelské sousedské setkání ze dne 6.4.2014 (Jarošová, Morávek, Franc, Francová + Grimová, Hollan, Bína) konaném v hospodě „Šanghaj“.
Na setkání jste nás informovali o Vašich záměrech na exploataci dalšího území a ploch kolem Vašeho stávajícího objektu na Trtílkové tak, abyste tyto další plochy mohli využívat pro Vaše rozvíjející se potřeby.
Děkujeme Vám za otevřenost.
Sdělujeme Vám následující:
1. Prohlašujeme, že nemáme jakékoliv oprávnění se vyjadřovat jinak než jako soukromé osoby.
2. K Vašem záměru odkoupit od města pozemky na protilehlé straně Trtílkové (zahrádky mezi tratí a Trtílkovou) před Vašim stávajícím objektem a následné tyto pozemky zastavět startovacími malometrážními byty pro Vaše potřeby:
- Vámi zmiňované pozemky mají dlouhodobě pronajaté občané Divišovy čtvrti, kteří je využívají jako zahrádky. Tito lidé pravděpodobně považují zachování stávajícího stavu za podstatné mimo jiné i proto, že u svých domů nemají žádné zahrady, což je známý fenomén části Divišovy čtvrti.
- Vámi zamýšlená oboustranná dostavba ulice Trtílkova může vyvolat negativní ohlasy ve čtvrti obdobné těm, které způsobilo zbourání původní mateřské školky vzniklé za přispění obyvatel Divišovy čtvrti. Tyto nepříznivé reminiscence v povědomí, zejména starší generace, přetrvávají.
- Věříme, že Vaše případné kroky v této záležitosti náležitě, vzhledem k výše uvedeným faktům, zvážíte.
3. K Vašemu záměru odkoupit „Divišácký kopec“ a následně jej využívat pro Vaši potřebu s tím, že část kopce hodláte umožnit využívat veřejností za Vámi daných podmínek a dle Vašich omezení.
- Divišácký kopec a katakomby pod kopcem považujeme za výrazný krajinný prvek spojený s podzemním tajemnem a jako takový jej i s katakombami dlouhodobě vnímáme jako jednu z podstatných budoucích „Značek“ Divišovy čtvrti, které zvýrazní naši čtvrť v Brně jako kvalitní místo k životu.
- Nesouhlasíme s Vašim výše definovaným záměrem.
- Převážná část kopce, katakomby a vrchol kopce nechť jsou do budoucna určeny neomezeně pro potřeby veřejnosti.
- Menší část kopce - svah sousedící s Vašim objektem nechť je vyčleněn z veřejného užívání za účelem vytvoření náležitých podmínek nutných pro Vaše potřeby.
- Navrhujeme Vám společný postup Občanského sdružení obyvatel Divišovy čtvrti a Nadačního fondu Nydahl založený na principu vzájemného respektu sousedů, za účelem přeměny stávajícího zanedbaného kopce a katakomb na hodnotnou relaxační dominantu všech obyvatel, příznivců a sousedů obyvatel Divišovy čtvrti.
Za Občanské sdružení obyvatel Divišovy čtvrti:
Pavel Bína, Lenka Grimová, Martin Hollan, Libor Vyhnálek