Divišova kolonie nese název po?

  • Diviš ze Šternberka (1302 -1339) byl šlechtic, který pocházel z moravské větve rodu  Šternberků. Jeho otcem byl pravděpodobně Albercht mladší ze Šternberka, po jehož smrti získal rodové statky, zejména hrad a panství Šternberk

  • Diviš Černín z Chudenic (1565 - 1621) byl rytíř z rodu Černínů z Chudenic a jediný katolík mezi popravenými 27 českými pány, císařský rada za stavovského povstání zasedal jako jediný katolík na zemském soudu, za panování Fridricha Falckého zastával funkci místodržícího (místodržitel) a nejvyššího hofmistra.

  • Václav Prokop Diviš (1698 - 1765) vynálezce bleskosvodu

Vzhledem k období a významu výnalezce se dá naznat, že Prokop Diviš se stal patronem Divišovi kolonie na začátku 20 století. 

To už asi nikdo nedohledá, ale nabízí se to jako nejvěrohodnější.

 

Václav Prokop Diviš, německy Prokop Diwisch či Divisch, vlastním jménem Václav Divíšek narozený 26.3.1698 v Helvíkovicích u Žamberka.    

 

Mladý Václav byl vynikajícím studentem. Na přímluvu příbuzného rektora jezuitské koleje ve Znojmě Jindřicha Dušíka, byl přijat na studia jezuitského latinského gymnázia ve Znojmě jako stipendista premonstrátů Louckého kláštera. Po složení řeholnického slibu přijal jméno Prokop a své příjmení změnil na Diwisch (v českém pravopisu Diviš).

 

Jeho církevní kariéra zahrnovala posty podpřevora Louckého kláštera, faráře v Příměticích u Znojma, převora Louckého kláštera 1741-1742 a opět farářem  Příměticích.

Krom činností spojených s církevními úřady se zabýval přírodními vědami, kdy předmětem jeho zkoumání byla především elektřina. Udržoval písemný styk s významnými vědci po celém světě a své pokusy s elektřinou měl tu čest demonstrovat i před císařským párem.

Vyrobil celou řadu přístrojů pracujících s elektřinou: elektrum (stroj vyrábějící třením elektrickou energii), tzv.  meteorologický stroj (měl vysávat elektrickou energii z mraků a bránit tak samému vývoji blesků, ve skutečnosti šlo o funkční bleskosvod). Též využíval statickou elektřinu k elektroléčbě.

 

Prokop Diviš zemřel 21.12.1765 v klášteře v Louce u Znojma. Dnes je právem řazen mezi vědce světového významu.

Po tomto významném vynálezci byla pojmenovaná brněnská dělnická kolonie (Divišova kolonie, později Divišova čtvrť). Asi??