Finální úprava

Barevná studie nasvícení lomu pro různé účely.

Konečná úprava