Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad v Divišce.

 

Sousedé, Divišáci.

Vzhledem k neutěšenému stavu v okolí kontejnerů na tříděný odpad u vjezdu do Divišovy čtvrti se MČ Brno-sever rozhodla pořídit v této lokalitě kontejnery podzemní. Pravděpodobně všichni víte, o co se jedná – na povrchu je z kontejnerů viditelný pouze úzký sloupek pro vhoz, provoz je nehlučný, nezapáchají, jde téměř o designový prvek (viz foto). Kde jsou instalovány, jsou s nimi lidé spokojeni.

Divišce se tedy nyní naskýtá jedinečná (možná neopakovatelná) šance – „VYŘEŠIT STÁVAJÍCÍ KONTEJNERY“, a to asi tím nejlepším způsobem. Je ovšem nutné najít vhodné umístění.

Ze sedmi možných poloh jejich umístění bylo pracným způsobem zjištěno, že proveditelné jsou pouze DVĚ (viz dále). Pro provedení podzemních kontejnerů úřad vyžaduje STANOVISKO DIVIŠKY NEJPOZDĚJI DO 5. května 2015. Pokud se Diviška do tohoto data neshodne na poloze umístění, bude MČ kontejnery realizovat jinde. V takovém případě bude dlouhodobě pokračovat nehezký stávající stav pod mostem, což jistě nechceme!

 

Dvě možná umístění podzemních kontejnerů:

Varianta č. 1 na návsi

Mezi parkovištěm a parkem (viz plánek a fotomontáž). Místo je dobře dostupné a při cestě z domovů do města. Pro vybudování a obsluhu kontejnerů je to místo vhodné. Otázkou je, jestli chceme uprostřed návsi, v srdci naši čtvrti, nádoby na odpad. V okolí se nachází několik obydlených domů.

Varianta č. 2 na ulici Divišova

Místo je mimo centrum čtvrti, kontejnery by byly částečně zapuštěné v kopci a byly by vidět pouze zepředu (na fotomontaži není znázorněno). Ulici Čekankovu by od nich dělil porostlý kopeček. Byly by naproti garážím, mimo obydlené domy. Další výhodou je, že by sem nezajížděli lidi Diviškou pouze projíždějící, kteří dnes pod mostem vytváří smetiště.

 

Myslíme si, že rozhodnutí o umístění kontejnerů je natolik důležité, že by mělo vyjít od všech obyvatel čtvrti. Proto vás vyzýváme k účasti na rozhodnutí o umístění kontejnerů následovně:

1. Vyberte a označte tu variantu umístění kontejnerů kterou preferujete:

  • Varianta č. 1
  • Varianta č. 2
  • Varianta č. 3 (současná varianta)

2. Vyberte a zatrhněte varianty polohy kontejnerů, se kterými zásadně nesouhlasíte:

  • Varianta č. 1
  • Varianta č. 2
  • Varianta č. 3 (současná varianta)
Podmínky ankety:

1. V této anketě může hlasovat každý obyvatel Divišovy čtvrti starší 18 let.
2. Způsob hlasování:
        - buď elektronicky na tomto webu (viz níže)
        - nebo písemně vhozením svého názoru s uvedením jména, adresy, podpisu do poštovní schránky pod nástěnkou na návsi

3. Výsledky budou zveřejněny pro kontrolu formou výpisu jména, přijmení, bydliště účastníka ankety s uvedením jím volené varianty
        - elektronicky na tomto webu
        - v papírové podobě na nástěnce na návsi
4. Termíny:    
        - Zahájení hlasování:                                                            25. dubna 2015
        - Ukončení hlasování:                                                             2. května 2015
        - Vyvěšení hlasovacích listin k veřejné kontrole:                     3. května 2015
        - Veřejná kontrola listin účastníky ankety:                      3. až 4. května 2015
        - Předání výsledků hlasování na UMČ Brno sever:                5. května 2015

 

Prosíme všechny obyvatele, kterým není naše okolí lhostejné, aby se do ankety zapojili. Podzemní kontejnery je v okolí možné vidět u konečné 5, na křižovatce Černopolní-Zemědělská, u Schreberových zahrádek, na Malinovského nám.

Prohlédněte si fotografie, jak by to mohlo vypadat u nás v Divišce. A nezapomeňte hlasovat!

 

VARIANTY pro Divišku

ANKETA (hlasování ukončeno)

Anketa k umístění podzemních kontejnerů na tříděný komunální odpad v Divišce.

Údaje označené* jsou povinné a budou sloužit pouze pro potřebu zjištění názoru obyvatel Divišky a nebudou poskytnuty žádní třetí osobě.

Současné realizace podzemních kontejnerů MČ Brno sever