ANKETA podzemní kontejnery – výsledky (a co dál)

 

Milí Divišáci.
Děkujeme vám všem, kteří jste se hlasováním vyjádřili v aktuální anketě o umístění podzemních kontejnerů.

Výsledky:
 

Pouhým matematickým součtem preferenčních a záporných hlasů je celkový výsledek následující:

  • Varianta č. 1 – 20 hlasů 
  • Varianta č. 2 – 39 hlasů

Kdo by měl zájem nahlédnout do detailního seznamu hlasů, domluvte se prostřednictvím e-mailu diviska25@gmail.com. Přesný anonymní přehled hlasování najdete ZDE.
Velmi potěšující je, že z celkového počtu hlasů vyplývá asi 30procentní účast Divišáků. Všem děkujeme za zájem!

 

Co s výsledkem ankety dále

Již v samotném průběhu ankety bylo vidět, že výsledek nebude nijak jednoznačný a žádnou z variant nebude možné vybrat s přesvědčivou převahou. Obě varianty mají své zastánce i odpůrce a kromě hlasů „pro“ jsou pro výsledek důležité i volby „zásadně odmítám“. Neradi bychom Divišku tímto rozdělili na dva tábory, začali jsme proto v posledních dnech prověřovat variantu vybranou při pobrigádním „hledání“ v polovině dubna, která však byla z důvodu ochranného pásma železnice zamítnuta. Po zjištěních u příslušných institucí se ale jeví naopak jako realizovatelná. 

Abychom pro výběr nejvhodnějšího místa udělali maximum, chtěli bychom vás požádat o ještě jedno hlasování a zvážení následujících dvou variant:

 

„Doplňující anketa“

Varianta A"

„Divišova“ – preferovaná varianta z prvního kola ankety (cíp mezi ulicemi Divišova a Čekankova). Místo je mimo centrum čtvrti, kontejnery by byly částečně zapuštěné v kopci, byly by vidět pouze zepředu (na fotomontáži není znázorněno). Ulici Čekankovu by dělil porostlý kopeček. Byly by naproti garážím, mimo obydlené domy. Výhodou je, že by sem nezajížděli ti, kdo Diviškou pouze projíždějí (zahrádkáři) a kteří dnes pod mostem vytváří smetiště.

Varianta B"

„Vedle mostu“ – nově prověřená možnost pod železničním náspem, vlevo za vjezdem do Divišovy čtvrti – viz vizualizaci. Místo je pro většinu dobře dostupné při cestě z a do Divišky, nedaleko stávajícího umístění kontejnerů. Pro zachování čistoty a pořádku by mělo přispět i to, že by se ke kontejnerům přemístily nástěnky, výhledově dobudoval a rozšířil chodník a místo by navazovalo na budoucí úpravu „návsi“ a pomyslného centra Divišky. Dětské hřiště by mohl oddělit nízký živý plot, stávající „loď“ by se pouze posunula. Blízkost hřiště by kromě nástěnek také mohla přispět k tomu, že odradí od odkládání objemného odpadu. Na fotomontáži je zobrazeno možné umístění kontejnerů a možná podoba nejbližšího okolí.

 

Termín

MČ Brno-sever byla o této možnosti informována, také preferuje zvážení všech variant před definitivním vyjádřením a původní termín (5. května) je možné o týden (nebo nejnutnější dobu) posunout.

 

Podmínky ankety

Až na termín jsou podmínky této doplňující ankety totožné jako předchozí, tedy:

1. V této anketě může hlasovat každý obyvatel Divišovy čtvrti starší 18 let.

2. Způsob hlasování:

- buď elektronicky na webu www.diviska.cz
- nebo písemně vhozením svého názoru do poštovní schránky pod nástěnkou (kromě preferované varianty uvedte jméno, ulici, datum a podpis)

3. Výsledky budou zveřejněny ve formě celkových počtů pro každou z variant.

- elektronicky na tomto webu
- v papírové podobě na nástěnce na návsi
- jmenovité výsledky budou opět individuálně k nahlédnutí

4. Termíny:

- Zahájení hlasování – 3. května 2015
- Ukončení hlasování – 10. května 2015
- Zveřejnění výsledků – 10. května 2015
- Termín pro kontrolu výsledků ankety – 10. až 11. května 2015
- Předání výsledků hlasování na UMČ Brno-sever – 12. května 2015

 

Fotogalerie k variantám "A" a "B"

Doplňující ANKETA (Anketa ukončena)

Doplňující anketa k umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Divišové čtvrti.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné a budou sloužit pouze pro potřebu zjištění názoru obyvatel Divišovy čtvrti a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.