Ještě jednou díky všem za perfektní atmosféru prvního adventu v Divišce. Hlavně Martině Dufkové za krásně secvičené vystoupení těch nejmenších děti pod vánočním stromem, všem sponzorům a také Brno severu za nazdobení a rozsvícení vánočního stromu.

Video z akce bude následně.

První ADVENT