Výsledky hlasování

Na prvním místě skončil název:
 

DIVIŠOVA ČTVRŤ – vesnička ve městě

Tento název zaslala paní Růžena Tóthová. GRATULUJEME
 
Na druhém místě skončil název:
90 let krásných vzpomínek Divišovy kolonie 
Tento název zaslala paní Dita Smetanová a pan Eduard Smetana. GRATULUJEME
 
Na třetím místě skončil název:
Brno - Divišova čtvrť / 90 let (lomítko vyjadřuje druhý řádek)
Tento název zaslal pan Jaroslav Špaček. GRATULUJEME
 
Celkové výsledky
 
 

Název knihy a filmu

Předkládáme vám názvy knihy a filmu na základě zaslaných námětů od obyvatel DČ.
Níže můžete hlasovat nejpozději do 26. 7. 2015

 1. DIVIŠOVA ČTVRŤ – vesnička ve městě
 2. Divišova čtvrťproti toku času
 3. Tam, kde se říkalo Na Šanghaji
 4. Brno – Divišova čtvrť / 90 let (lomítko vyjadřuje druhý řádek)
 5. Šanghaj uprostřed Evropy
 6. 90 let krásných vzpomínek Divišovy kolonie
 7. Od mnicha k dnešku
 8. Diviška textem i obrazem
 9. Nejhezčí kout Brna
 10. Diviškavesnice ve městě
 11. U svatého Antoníčka 
 12. Divišova čtvrť dříve a dnes
 13. Diviška má 90
 14. Od kolonie k dnešku
 15. Diviška alias Šanghaj 
 16. Diviškapřetvořená kolonie
 17. Kolonie & GENIUS LOCI / Divišova čtvrť (lomítko vyjadřuje druhý řádek)
 18. Diviška je malá, ale naše 
 19. Diviškabrněnská zahrádka (pozn: dle názvů ulic podle květin a keřů)
 20. Historie a současnost Divišky
 21. Posvěcená kolonie
 22. Kouzelná Diviška
 23. Krásně je pod Lesnou
 24. Taková je naše Diviška ......
 25. V uličkách Divišky
 26. Jak se žilo a žije v Divišce 
 27. Divišova čtvrťzapomenutý kout Brna
 28. Diviška kde to je?
 29. Šanghaj uprostřed Brna / Brno uprostřed Evropy (lomítko vyjadřuje druhý řádek)
 30. Ani jeden název není vhodný